Publishing.

Op deze pagina staan de tarieven voor reclame/publishing op de sites van Antonweb.nl, deze tarieven zijn gebaseerd op de volgende criteria. Omdat de websites zich bevinden in een traject van opbouw en ontwerp, contentvorming, bekendheid en genre- indeling, kunnen wij nog geen statistieken verstrekken over aantallen bezoekers en bezoekdetails. In principe kan een site slechts 10 bezoekers per maand hebben en andere sites een veelvoud of veel meer en dat zal zo blijven, want sitebezoek is heel fluctuerend en trendgevoelig. De tarieven zullen om deze redenen ook snel kunnen dalen of stijgen en staan voor een kort bepaalde tijd vast.Het effect van publishing blijft, zoals vermeld, meegaan met de ontwikkel- en acceptatiefase van de diverse sites. De tarieven zijn ook als zodanig voor deze situatie aangepast in een lage basisprijs. Antonweb.nl is als beheerder gerechtigd om zonder opgaaf van redenen aangeboden advertenties te weigeren en of te verwijderen van de sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het doorlinken via de advertenties, maar zal wel grote voorzichtigheid betrachten in de verwerving van advertenties. Publishing valt ook onder de Disclaimer en Voorwaarden van Antonweb.nl. Het aanbod van reclame via affiliatebedrijven en culturele instellingen vallen na controle door Antonweb.nl, buiten de vermelde tarieven. De (deep)linken van studentenwebsites, algemene sites, speciale acties en andere acties, vooraf geregeld met Antonweb.nl, vallen eveneens buiten de tarieven. Antonweb.nl plaatst banners en (deep)linken voor de periode van minimaal één kalendermaand, een afwijkende tijd kan met Antonweb.nl per e-mail besproken worden, de banners en (deep)linken worden geheel, ook softwarematig, door de adverteerders geheel aan Antonweb.nl geleverd. Informatie over de mogelijkheden, sitekeuze en plaatsing kunnen ook verkregen worden via het onderstaande emailadres: reclame@antonweb.nl . De banners en (deep)linken kunnen aan Antonweb.nl aangeboden worden zowel als JPG/GIF met of zonder link, in javascript, in html-code of in een flashbestand, onder voorbehoud van de plaatsingsmogelijkheden in de software-omgeving. Antonweb.nl werkt niet met cookies die de privacy van de bezoekers van de websites schaden. Antonweb.nl werkt niet met CPM/CPC/RON/ROC/ROS, layer, expandable, frequency cap, targetting, ctr en overige sturende scripten of software, behalve als deze verwerkt zijn in aangeboden banners/(deep)linken. Tarieven voor publishing op de sites van Antonweb.nl. (Geldig tot en met 31 december 2018 onder voorbehoud van actieve updates) De tarieven zijn per banner/pagina exclusief 21% BTW en worden geplaatst binnen 48 uur na ontvangst op onze bedrijfsrekening van het bedrag aangeboden per schriftelijke factuur of van een per email door ons verzonden nota. Voor de bannermaten: 88x31 pixels (button) 120x60 pixels (button) 175x70 pixels (button) 120x90 pixels (button) 125x125 pixels (square button) 7 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 5 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 4 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 3 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Voor de bannermaten: 234x60 pixels (half banner) 468x60 pixels (full banner) 8 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 6 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 6 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 4 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Voor de bannermaten: 180x150 pixels (small square) 300x250 pixels (midlle square) 250x250 pixels (square) 200x200 pixels (small square) 336x280 pixels (square) 8 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 6 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 6 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 4 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Voor de bannermaten: 120x600 pixels (skyscraper) 160x600 pixels (wide skyscraper) 120x240 pixels (small skyscraper) 300x600 pixels (wide skyscraper) 240x400 pixels (fat skyscraper) 180x150 pixels (rectangle) 300x250 pixels (medium rectangle) 728x90 pixels (leaderboard) 20 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 15 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 10 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 7 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Het tarief voor een (deep)link van maximaal 40 letters is per link/per pagina 6 Euro per kalendermaand (exclusief 21% BTW) en geldt voor de mogelijke plaatsing op alle pagina’s van genoemde websites van Antonweb.nl De opdracht tot het plaatsen van commerciële afbeeldingen of verhalen met eisen en wensen, kan per email ingediend worden en na betaling van de offerte zal dit overeenkomstig uitgevoerd worden. Ook de overname van gepubliceerde items of foto’s kan op deze wijze plaatsvinden. De banners kunnen variëren in afmetingen van weergave op de sites door de invloed van plaatsing en de toegepaste software, bij mogelijke ontstane ontevredenheid of slechte kwalitatieve uitvoering van de opdracht, zal Antonweb.nl in alle redelijkheid beslissen over de teruggave van de betaling voor de opdracht. Antonweb.nl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Midden Nederland onder nummer: 30251046 BTW-nummer: NL 0675.05.855.B01 en is gevestigd te Bilthoven. Emailadres: info@antonweb.nl
© Antonweb.nl 2013/2019
Wat gaan jullie doen vandaag....? Familie in Amersfoort....

Publishing.

Op deze pagina staan de tarieven voor reclame/publishing op de sites van Antonweb.nl, deze tarieven zijn gebaseerd op de volgende criteria. Omdat de websites zich bevinden in een traject van opbouw en ontwerp, contentvorming, bekendheid en genre-indeling, kunnen wij nog geen statistieken verstrekken over aantallen bezoekers en bezoekdetails. In principe kan een site slechts 10 bezoekers per maand hebben en andere sites een veelvoud of veel meer en dat zal zo blijven, want sitebezoek is heel fluctuerend en trendgevoelig. De tarieven zullen om deze redenen ook snel kunnen dalen of stijgen en staan voor een kort bepaalde tijd vast.Het effect van publishing blijft, zoals vermeld, meegaan met de ontwikkel- en acceptatiefase van de diverse sites. De tarieven zijn ook als zodanig voor deze situatie aangepast in een lage basisprijs. Antonweb.nl is als beheerder gerechtigd om zonder opgaaf van redenen aangeboden advertenties te weigeren en of te verwijderen van de sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het doorlinken via de advertenties, maar zal wel grote voorzichtigheid betrachten in de verwerving van advertenties. Publishing valt ook onder de Disclaimer en Voorwaarden van Antonweb.nl. Het aanbod van reclame via affiliatebedrijven en culturele instellingen vallen na controle door Antonweb.nl, buiten de vermelde tarieven. De (deep)linken van studentenwebsites, algemene sites, speciale acties en andere acties, vooraf geregeld met Antonweb.nl, vallen eveneens buiten de tarieven. Antonweb.nl plaatst banners en (deep)linken voor de periode van minimaal één kalendermaand, een afwijkende tijd kan met Antonweb.nl per e-mail besproken worden, de banners en (deep)linken worden geheel, ook softwarematig, door de adverteerders geheel aan Antonweb.nl geleverd. Informatie over de mogelijkheden, sitekeuze en plaatsing kunnen ook verkregen worden via het onderstaande emailadres: reclame@antonweb.nl . De banners en (deep)linken kunnen aan Antonweb.nl aangeboden worden zowel als JPG/GIF met of zonder link, in javascript, in html-code of in een flashbestand, onder voorbehoud van de plaatsingsmogelijkheden in de software-omgeving. Antonweb.nl werkt niet met cookies die de privacy van de bezoekers van de websites schaden. Antonweb.nl werkt niet met CPM/CPC/RON/ROC/ROS, layer, expandable, frequency cap, targetting, ctr en overige sturende scripten of software, behalve als deze verwerkt zijn in aangeboden banners/(deep)linken. Tarieven voor publishing op de sites van Antonweb.nl. (Geldig tot en met 31 december 2018 onder voorbehoud van actieve updates) De tarieven zijn per banner/pagina exclusief 21% BTW en worden geplaatst binnen 48 uur na ontvangst op onze bedrijfsrekening van het bedrag aangeboden per schriftelijke factuur of van een per email door ons verzonden nota. Voor de bannermaten: 88x31 pixels (button) 120x60 pixels (button) 175x70 pixels (button) 120x90 pixels (button) 125x125 pixels (square button) 7 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 5 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 4 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 3 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Voor de bannermaten: 234x60 pixels (half banner) 468x60 pixels (full banner) 8 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 6 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 6 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 4 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Voor de bannermaten: 180x150 pixels (small square) 300x250 pixels (midlle square) 250x250 pixels (square) 200x200 pixels (small square) 336x280 pixels (square) 8 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 6 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 6 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 4 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Voor de bannermaten: 120x600 pixels (skyscraper) 160x600 pixels (wide skyscraper) 120x240 pixels (small skyscraper) 300x600 pixels (wide skyscraper) 240x400 pixels (fat skyscraper) 180x150 pixels (rectangle) 300x250 pixels (medium rectangle) 728x90 pixels (leaderboard) 20 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 15 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Antonweb.nl Foryouonly.nl Vrouweigen.nl Zeikkrant.nl Zeikkrant.be 10 Euro per kalendermaand op de home/indexpage en 7 Euro per kalendermaand op de overige pagina’s van onderstaande sites. Advertentiekanaal.nl Annetta.nl Zeikkrant.com Het tarief voor een (deep)link van maximaal 40 letters is per link/per pagina 6 Euro per kalendermaand (exclusief 21% BTW) en geldt voor de mogelijke plaatsing op alle pagina’s van genoemde websites van Antonweb.nl De opdracht tot het plaatsen van commerciële afbeeldingen of verhalen met eisen en wensen, kan per email ingediend worden en na betaling van de offerte zal dit overeenkomstig uitgevoerd worden. Ook de overname van gepubliceerde items of foto’s kan op deze wijze plaatsvinden. De banners kunnen variëren in afmetingen van weergave op de sites door de invloed van plaatsing en de toegepaste software, bij mogelijke ontstane ontevredenheid of slechte kwalitatieve uitvoering van de opdracht, zal Antonweb.nl in alle redelijkheid beslissen over de teruggave van de betaling voor de opdracht. Antonweb.nl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Midden Nederland onder nummer: 30251046 BTW-nummer: NL 0675.05.855.B01 en is gevestigd te Bilthoven. Emailadres: info@antonweb.nl

PUBLISHING (Reclame)

© Antonweb.nl 2013/2019